HİŞÂMİYYE

(الهشاميّة)

Şîa âlimlerinden Hişâm b. Sâlim el-Cevâlîkī’nin (ö. m. VIII. yüzyılın sonları) görüşlerini benimseyenlere verilen isim

(bk. CEVÂLÎKĪ, Hişâm b. Sâlim).