HİŞÂMİYYE

(الهشاميّة)

Şîa âlimlerinden Hişâm b. Hakem’in (ö. 179/795) görüşlerini benimseyen ve Hakemiyye olarak da anılan Şiî grup

(bk. HİŞÂM b. HAKEM).