HİŞÂMİYYE

(الهشاميّة)

Mu‘tezile âlimlerinden Hişâm b. Amr el-Fuvatî’nin (ö. 218/833’ten önce) mensuplarına verilen isim

(bk. HİŞÂM b. AMR).