HİLYE-i HÂKĀNÎ

(حليهء خاقاني)

Hâkānî Mehmed Bey’in (ö. 1015/1606) Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini anlattığı, türünün ilk ve en önemli örneği kabul edilen mesnevisi

(bk. HÂKĀNÎ MEHMED BEY).