HEDİYYETÜ’l-ÂRİFÎN

(هديّة العارفين)

Bağdatlı İsmâil Paşa’nın (ö. 1920) Arapça kaleme aldığı, İslâm dünyasında yetişmiş müelliflerle eserleri hakkında ansiklopedik bilgi veren kitabı

(bk. BAĞDATLI İSMÂİL PAŞA).