HAZRECÎ, Abdullah b. Osman

(عبد الله بن عثمان الخزرجي)

Genellikle aruz ve kafiyeye dair el-Iazreciyye adlı kasidenin nâzımı olarak kabul edilen edip ve şair

(bk. el-HAZRECİYYE).