HAYDARİYYE

(الحيدريّة)

Nusayriyye’nin, IX. (XV.) yüzyıldaki reislerinden Ali el-Haydarî’ye nisbet edilen ve Gaybiyye adıyla da anılan kollarından biri

(bk. NUSAYRÎLİK).