HAVÂTIRİYYE

(الخواطريّة)

Medyeniyye tarikatının Ali b. Meymûn el-Mağribî’ye (ö. 917/1511) nisbet edilen bir kolu

(bk. ALİ b. MEYMÛN; MEDYENİYYE).