HAT ve HATTÂTÂN

(خط وخطّاطان)

Habib Efendi’nin (ö. 1894) İran ve Türk hattatlarının biyografileriyle hat sanatına dair eseri

(bk. HABİB EFENDİ).