HARBİYYE

(الحربيّة)

Keysâniyye’ye mensup olan Abdullah b. Amr b. Harb el-Kindî’nin (ö. II./VIII. yüzyılın başları) görüşlerini benimseyenlere verilen ad

(bk. KEYSÂNİYYE).