HAMDÂN b. HAMDÛN

(حمدان بن حمدون)

Hamdân b. Hamdûn b. Hâris et-Tağlibî (ö. 283/896’dan sonra)

Yaptığı savaşlarla önemli bir askerî güç haline getirdiği Hamdânîler’e adını veren kumandan

(bk. HAMDÂNÎLER).