HÂLİD b. BERMEK

(خالد بن برمك)

(ö. 165/781-82)

Abbâsîler devrinde çeşitli makamlarda bulunan Bermekî ailesinin bir hânedan haline gelmesini sağlayan devlet adamı

(bk. BERMEKÎLER).