HAKEM VAK‘ASI

Sıffîn Savaşı’nda (37/658) Muâviye’nin ordusu yenilmek üzere iken Amr b. Âs’ın Mushaf sayfalarını mızraklara taktırarak her iki tarafı da Kur’an’ın hakemliğini kabule çağırmasıyla başlayan olay

(bk. SIFFÎN SAVAŞI).