HAFÂRE

(خفارة)

Antlaşma veya para karşılığında tüccar, seyyah ve hacılarla çeşitli sosyal grup ve kişileri tecavüzden koruma anlamında bir tabir

(bk. HİMAYE).