HADÎKATÜ’l-EVLİYÂ

(حديقة الأولياء)

Hocazâde Ahmed Hilmi’nin (ö. 1913) bazı tarikatlar ve kurucuları hakkında bilgi veren eseri

(bk. HOCAZÂDE AHMED HİLMİ).