HÂCİYAT

(الحاجيات)

Ferdî veya içtimaî hayat için mutlaka gerekli olmayan, ancak bunların düzenli olarak yürümesini temine yarayan hükümler anlamında fıkıh terimi

(bk. HİKMET-i TEŞRΑ).