HACCÂCİYYE

(الحجّاجيّة)

Medyeniyye’nin Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. Abdürrahim el-Mağribî’ye (ö. 642/1244) nisbet edilen bir kolu

(bk. MEDYENİYYE).