GÜLŞEN-i HULEFÂ

گلشن خلفاء

Nazmîzâde Murtaza Efendi’nin (ö. 1136/1723) 1718 yılına kadar Osmanlı dönemi Bağdat valilerini ve tarihini konu alan eseri.

(bk. NAZMÎZÂDE MURTAZA EFENDİ).