GAZVETÜ’l-USRE

غزوة العسرة

Hazırlık safhasında büyük güçlüklerle (usre) karşılaşıldığı için Tebük Gazvesine verilen ad.

(bk. TEBÜK GAZVESİ)