GARÎBNÂME

غريبنامه

Türk tasavvuf edebiyatının Aşık Paşa (ö. 733/1332) tarafından Anadolu’da kaleme alınan en eski ve en geniş tesirli didaktik eseri.

(bk. ÂŞIK PAŞA)