GALEBE DİVANI

Osmanlılar’da yabancı devlet elçilerinin Dîvân-ı Hümâyun’da kabulü ve Kapıkulu ocaklarına ulufe dağıtılması dolayısıyla yapılan merasim.

(bk. ELÇİ; ULUFE)