GALATÂT-ı HAFÎD EFENDİ

غلطات حفيد أفندي

Osmanlı kazaskerlerinden Mehmed Hafîd Efendi’nin (ö. 1226/1811) asıl adı ed-Dürerü’l-müntehabâtü’l-mensûre olan galatata dair eseri.

(bk. HAFÎD EFENDİ)