FÜDEYKİYYE

الفديكيّة

Önceleri Haricî liderlerinden Necde b. Âmir’e bağlı iken daha sonra imâmet konusunda onunla ihtilâfa düşen Ebû Füdeyk’i (ö. 73/692) reis kabul eden bir grup.

(bk. NECEDÂT).