FEVÂİHU’l-CEMÂL ve FEVÂTİHU’l-CELÂL

فوائح الجمال وفواتح الجلال

Necmeddîn-i Kübrâ’nın (ö. 618/1221) gaybet halindeki müşâhedelerini anlattığı eseri.

(bk. NECMEDDÎN-i KÜBRÂ).