FETHU’l-KADÎR

فتح القدير

İbnü’l-Hümâm (ö. 861/1457) tarafından Burhâneddin el-Mergīnânî’nin el-Hidâye adlı eserine yazılan şerh

(bk. el-HİDÂYE).