FETÂVÂ-yi MEZÂHİRÜ’l-ULÛM

فتاوى مظاهر العلوم

Halil Ahmed Sehârenpûrî’nin (ö. 1346/1927) Mezâhirü’l-ulûm Medresesi’nde müderrisken verdiği fetvaları bir araya getiren eseri.

(bk. SEHÂRENPÛRÎ, Halil Ahmed).