FAZLİYYE

الفضليّة

Rifâiyye tarikatının Cemâleddin Muhammed b. Fazlullah el-Hindî el-Burhânpûrî’ye (ö. 1029/1620) nisbet edilen bir kolu

(bk. RİFÂİYYE).