FÂTIMA bint DAHHÂK

فاطمة بنت الضحّاك

Hz. Peygamber’le nikâhlandığı, fakat onunla birleşmeden boşandığı rivayet edilen kadın sahâbî

(bk. ÜMMEHÂTÜ’l-MÜ’MİNÎN).