EVTÂS

أوطاس

Huneyn Gazvesi’nde müşriklerin savaştan önce toplandıkları ve savaşın son merhalesinin cereyan ettiği vadi

(bk. HUNEYN GAZVESİ).