ESKİ HARFLERLE BASILMIŞ TÜRKÇE ESERLER KATALOĞU

M. Seyfettin Özege’nin (ö. 1981), 1729 - 1928 yılları arasında basılmış Türkçe neşriyata dair bibliyografik eseri

(bk. ÖZEGE, M. Seyfettin).