ESÂTÎZE-i SEB‘A

أساتيذهء سبعة

Yâkūt el-Müsta‘sımî (ö. 698/1298-99 [?]) ve meşhur altı talebesi için kullanılan tabir

(bk. YÂKŪT el-MÜSTA‘SIMÎ).