es-SEB‘U’t-TIVÂL

(السبع الطوال)

İmruülkays b. Hucr, Tarafe b. Abd, Züheyr b. Ebû Sülmâ, Lebîd b. Rebîa, Amr b. Külsûm, Antere ve Hâris b. Hillize’nin muallakalarına verilen yedi uzun kaside anlamında isim

(bk. MUALLAKĀT).