EMÎR BAYINDIR KÖPRÜSÜ

Ahlat’ta XV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprü.

Van gölü kıyısında, Tahtısüleyman deresi veya Kaşdere denilen akarsuyun üzerinde yer alan ve kitâbesi bulunmayan köprünün Akkoyunlu Türkmen beylerinden Emîr Bayındır (ö. 886/1481) tarafından


yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Cevdet Çulpan, köprünün bir yerinde koyuna benzer bir çift hayvan kabartmasının varlığından bahseder. Tamamen kesme taştan 21 m. uzunluğunda ve tek gözlü olarak inşa edilen köprünün doğu tarafı kemerli kısımla düz bir çizgi meydana getirmeyip yana dönüktür. Her iki ucunda merdivenler bulunur; korkuluklar da kademeli biçimde yapılmıştır. Büyük kemer açıklığı 11,20 m., yüksekliği ise 5,60 m. kadardır; 1954’te tamir görmüştür.

BİBLİYOGRAFYA:

Abdurrahim Şerif [Beygü], Ahlat Kitâbeleri, İstanbul 1932, s. 77-79; Nermin Tabak, Ahlat Türk Mimarisi, İstanbul 1972, s. 43, rs. 90-92; Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 120-121.

Semavi Eyice