el-MESÂLİK ve’l-MEMÂLİK

(المسالك والممالك)

Coğrafyaya dair bazı eserlerin ortak adı

(bk. EBÛ UBEYD el-BEKRÎ;


İBN HAVKAL; İBN HURDÂZBİH; İSTAHRÎ).