el-İSTİBSÂR

(الاستبصار)

Ebû Ca‘fer et-Tûsî (ö. 460/1067) tarafından cemedilen, İmâmiyye’ce muteber dört hadis kitabından biri

(bk. KÜTÜB-i ERBAA).

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.