el-FİHRİST

الفهرست

İbnü’n-Nedîm’in (ö. 385/995 [?]) İslâm ilim ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından olan meşhur eseri.

(bk. İBNÜ’n-NEDÎM).