el-FETÂVA’s-SİRÂCİYYE

الفتاوى السراجيّة

Kāriülhidâye diye tanınan Hanefî hukukçusu Ebû Hafs Sirâceddin Ömer b. Ali’nin (ö. 829/1426) fıkha dair eseri.

(bk. KĀRİÜLHİDÂYE).