el-FETÂVA’l-HÂNİYYE

الفتاوى الخانيّة

Hanefî hukukçusu Kādîhan’ın (ö. 592/1196) Fetâvâ Ķāđîħân veya el-Ĥâniyye diye de anılan fıkha dair eseri.

(bk. KĀDÎHAN).