el-FELEKÜ’d-DÂİR

الفلك الدائر

Ziyâeddin İbnü’l-Esîr’in (ö. 637/1239) el-Meŝelü’s-sâǿir adlı eserine İbn Ebü’l-Hadîd’in (ö. 656/1258) yazdığı reddiye

(bk. el-MESELÜ’s-SÂİR).