el-ECRÛMİYYE

الأجروميّة

İbn Âcurrûm’un (ö. 723/1323) nahve dair el-Mukaddimetü’l-Âcurrûmiyye fî Ǿilmi’l-ǾArabiyye isimli eserinin kısa adı.

(bk. İBN ÂCURRÛM)