EBÜ’l-CÂRÛD

أبو الجارود

Ebü’l-Cârûd Ziyâd b. Münzir el-Hemedânî (ö. 150/767 [?])

Zeydiyye’ye bağlı Cârûdiyye kolunun kurucusu.

(bk. ZEYDİYYE)