EBTERİYYE

الأبتريّة

Zeydiyye âlimlerinden Hasan b. Sâlih (ö. 168/784-85) ile Kesîrünnevâ el-Ebter’in (ö. 169/785-86) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.

(bk. ZEYDİYYE)