EBSÂL ü SELÂMÂN

أبسال و سلامان

Lâmiî Çelebi’nin (ö. 938/1532) Molla Câmî’nin Selâmân ü Ebsâl adlı eserinden genişleterek tercüme ettiği aşk mesnevisi.

(bk. LÂMİÎ ÇELEBİ; SELÂMÂN ü EBSÂL)

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.