DÜCÂNİYYE

الدجانيّة

Medyeniyye tarikatının Meymûniyye şubesinin Şehâbeddin Seyyid Ahmed ed-Dücân’a (ö. 951/1544’ten sonra) nisbet edilen bir kolu.

(bk. MEDYENİYYE)