DEKKENÎ

Güney Hindistan’da özellikle Haydarâbâd çevresindeki müslümanların konuştuğu dil, Urduca’nın ilk ürünlerini verdiği lehçesi.

(bk. URDUCA).