DEDE SULTAN

(ö. 822/1419)

Bedreddin Simâvî’nin müridlerinden olup giriştiği isyan hareketleri sonunda idam edilen Börklüce Mustafa’nın halk arasındaki unvanı

(bk. BEDREDDİN SİMÂVÎ).