DÂİRE

الدائرة

Arûz ilminde ideal vezinlerin, tef‘ilelerindeki harekeli ve sâkin harflerin sayı ve sıralarına göre gruplandırılarak yerleştirildikleri beş bölümden her biri.

(bk. ARÛZ; BAHİR)