DÂİRE-i SENİYYE

دائرهء سنيه

Osmanlı padişahlarının ve Mısır hivlerinin özel mülkü sayılan toprakları yönetmek üzere bu toprakların bulunduğu yerlerde kurulan müesseseye verilen ad.

(bk. HAZÎNE-i HÂSSA)