DAHHÂKİYYE

الضحّاكيّة

Hâricîler’in İbâzıyye fırkasına mensup olan Dahhâk b. Kays eş-Şârî’ye bağlı bir zümrenin adı.

(bk. İBÂZIYYE)