CEVÂZÂT-ı Şİ‘RİYYE

جوازات شعرية

Şiirde vezin zarureti sebebiyle görülebilen gramer aykırılıklarına karşı gösterilen müsamaha.

(bk. ZARÛRÂT-ı Şİ‘RİYYE)